Rapport

Radioaktivitet i norsk mat - resultater fra overvåkningen av næringsmidler 2016-2018

Publisert 19.05.2020     Sist endret 19.05.2020

Mattilsynets nåværende overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program) for radioaktivitet i næringsmidler startet 2016. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkningsprogrammet fra mat og vannprøver tatt i årene 2016-18.

 

Hva undersøkte vi? Totalt 2169 prøver ble undersøkt for cs-137 forurensing fra Tsjernobylulykken. Fokus har vært på lokalmat. I underkant av 1700 prøver av kjøtt fra sau og tamrein, 175 melkeprodukter i tillegg til et utvalg av ferskvannsfisk, honning og diverse spiseklar mat som grønnsaker, bær og syltetøy ble undersøkt.
Tidsrom:2016-2018
Hva lette vi etter? Rester av cesium-137
Hva fant vi?
  • Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at nivåene av cesium-137 i lokalmat jevnt over er lave. Dette selv om det ble lagt vekt på å ta ut prøver fra belastede områder, hvor vi kan forvente høyere radioaktivitetsnivå.
  • Enkelt av prøvene viste nivåer over gjeldende grenseverdier.
  • Helserisiko ved å spise mat med de målte nivåene er svært lav.
Hvem utførte oppdraget? Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Analysesenteret i Trondheim kommune, Valdreslab AS.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner