Faktaartikkel

Radioaktivitetsmålinger på sau og rein høsten 2020 – spesielle forhold knyttet til covid-19

Publisert 02.07.2020     Sist endret 15.12.2020

Koronahendelsen (SARS covid-19) har våren 2020 ført til sterke begrensninger i den utøvende tilsynsaktivitet for Mattilsynet, for å begrense smittespredningen i samfunnet. Pr siste halvdel av juni er smittespredningen i Norge under kontroll, men det er en rekke usikkerhetsvurderinger som gjør at vi fortsatt ønsker å begrense aktiviteten.

Koronasituasjonen medfører derfor at gjør vi noen endringer i høstens radioaktivitsmålinger for overvåkninga av cesium-137 i sau og rein. Mattilsynet har siden 1986 og Tsjernobylulykken, arbeidet med å overvåke nivåene av radioaktivt cesium i dyr og i kjøtt. Vi arbeider med endring av radioaktivitetsforvaltning i Norge, og ønsker å legge om til en mer overvåkningsbasert kontroll.

Vi gjennomføre derfor målingene for radioaktivt cesium i sau og rein på en enklere måte år. Opplegget vil allikevel gi oss god oversikt over årets sesong med målinger av representative besetninger i alle fylker og områder. Det er 37 kommuner i Innlandet, Trøndelag og Nordland som fortsatt er berørt.

Mattilsynets lokale avdelinger velger ut de besetningene som skal måles. De kommuniserer med aktuelle produsentene som forventer måling, og informerer dem om det alternative opplegget for året. Hvis du har spørsmål så ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for informasjon.

Vi minner om at saltslikkestein med berlinerblått er bra å bruke på slutten av beitesesongen for å hindre opptak av cesium i kjøttet. Vi anbefaler i år spesielt at blåstein brukes aktivt den siste måneden før slakting, da det bidrar til å senke nivået i kjøttet, og hindrer at cesium tas opp i kroppen når soppen kommer. Husk å bestille stein i god tid, så dere har stein til siste deler av beitesesongen.

Myndighetene vil følge med på nivået som måles i sauene, og i kjøttprøvene som tas ut på slakteriet. DSA vil også gjøre sommerovervåkning som de pleier, med uttak av melkeprøver. Vi vil informere her på mattilsynet.no hvis det er nødvendig.

Resultatene fra overvåkningen av radioaktivitet i mat i 2016-18 ble publisert på mattilsynet.no i mai. Her finner du oppsummerte resultater fra kjøttprøver og annen lokalmat de siste årene.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer