Faktaartikkel

Radioaktivitetsmålinger på sau og rein sesongen 2021 – spesielle forhold knyttet til covid-19

Publisert 08.06.2021     Sist endret 08.06.2021

Koronahendelsen (SARS covid-19) har ført til begrensninger i den utøvende tilsynsaktivitet for Mattilsynet, for å begrense smittespredningen i samfunnet. Det er fortsatt en rekke usikkerhetsvurderinger knyttet til pandemien som gjør at vi ønsker å begrense aktiviteten i høstens radioaktivitsmålinger for overvåkninga av cesium-137 i sau og rein.

Det har helt siden Tsjernobylulykken i april1986 vært arbeidet med å overvåke nivåene av radioaktivt cesium i dyr og i kjøtt. På grunn av koronapandemien og tilhørende smitteverntiltak vil også årets målinger av radioaktivt cesium i sau og rein bli redusert.  Opplegget i fjor ga oss en god oversikt over sesongen, og vi vil fortsette på tilsvarende måte i år. Vi vil måle representative besetninger i alle fylker og områder. Det er 37 kommuner i Innlandet, Trøndelag og Nordland som fortsatt er berørt.

Mattilsynets lokale avdelinger velger ut de besetningene som skal måles. De kommuniserer med de aktuelle produsentene, og informerer dem om det alternative opplegget for året. Hvis du har spørsmål så ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for informasjon.

Vi minner om at saltslikkestein med berlinerblått er viktig å bruke på slutten av beitesesongen for å hindre opptak av cesium i kjøttet. Vi anbefaler spesielt at blåstein brukes aktivt den siste måneden før slakting, da det bidrar til å senke nivået i kjøttet, og hindrer at cesium tas opp i kroppen når soppen kommer. Husk å bestille blåstein i god tid, så dere har stein til siste deler av beitesesongen.

Myndighetene vil følge med på nivået som måles i sauene, og i kjøttprøvene som tas ut på slakteriet. Direktoratet for strålevern og atomsikerhet (DSA) vil også gjøre sommerovervåkning som de pleier, med uttak av melkeprøver. Vi vil informere her på mattilsynet.no hvis det er nødvendig

Resultatene fra overvåkningen av radioaktivitet i mat i 2016-18 og 2019 ble publisert på mattilsynet.no i mai. Her finner du oppsummerte resultater fra kjøttprøver og annen lokalmat de siste årene.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer