Sommerovervåkning av radioaktivitet i beitedyr

Publisert 30.06.2016     Sist endret 09.09.2019

For å gi en tidlig prognose av radioaktivitetsnivåene i sau som skal slaktes, måler direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) nivå av radioaktivt cesium i ku og geitemelk ukentlig i beitesesongen. Mattilsynet måler også nivåene i en sauebesetning i Valdres gjennom beitesesongen.

Nivåene av radioaktivitet i sau har gått nedover og vært lave de siste årene. Siste år med høyere verdier var 2014. I 2018 hadde Trøndelag og Nordland relativt høye nivåer. Når nivåene er høye må dyra beite noen uker på rene innmarksbeiter for å kvitte seg med radioaktivt cesium før slakting. Nivåene i kjøtt avhenger av cesium nivået i beitevekstene, og spesielt sopprike år påvirker nivået i kjøtt mye.

Landbruksdirektoratets statistikk viser variasjonene i nivå gjennom år.

Om fastsetting av nedforingstid

Mattilsynet måler sauens innhold av radioaktivitet ved å holde et måleapparat over krysset bak på sauen. Mellom 10 og 20 dyr måles normalt i en besetning. Ved frikjenning og fastsetting av nedfòringstid brukes medianverdien i flokken som mål, og når den er under 600 Bq/kg blir besetningen eller beitelaget frikjent. Noen av dyrene kan allikevel ha verdier over grenseverdien.

En rapport fra Veterinærinstituttet viste at det i høye år er en større variasjon mellom dyra, enn i år med lavere nivåer.
 

Rapport fra sommerovervåkning 2019

Rapport fra sommerovervåkning 2018

Rapport fra sommerovervåkning 2017

Rapporter fra sommerovervåkning 2016

Rapport fra sommerovervåkning 2015

Fant du det du lette etter?