Sommerovervåkning av radioaktivitet i beitedyr

Publisert 30.06.2016     Sist endret 02.10.2017

Statens strålevern overvåker radioaktivitet i beitedyr gjennom sommerovervåkningen. Målsettingen er å følge nivåene i melk og gi en tidlig prognose om hvordan nivåene i dyra utvikler seg på tidlig høst. Resultatene blir oppdatert ukentlig.

Resultater per 15. september 2017

Oppland

 • Vestre Slidre: viser ved måling  11. september en medianverdi av Cs-137 på  50 Bq/kg for søyer og  121 Bq/kg for lam. Dette er  en nedgang i konsentrasjonen fra august for søyer og på omtrent samme nivå for lam.  Det er godt under grenseverdien i kjøtt på 600 Bq/kg.
 • Vang: Geitebesetningen som overvåkes i Vang hadde ved måling  11. sept.  en konsentrasjon i melk fra dyr uten behandling med berlinerblått på  62 Bq/l, og verdien har stabilisert seg på dette nivået. Det foreligger  ingen nye målinger fra storfebesetningen som overvåkes i kommunen denne uka..
 • Øystre Slidre: Det er heller ingen nye målinger fra besetningene i Øystre Slidre. En storfe-besetning i Øystre Slidre har gått ned i verdi fra 109 Bq/l i  uke  35 til 28 Bq/l ved måling på melk tatt ut  i uke 36. En annen besetning har hatt lave verdier  denne sommeren (maks. 22 Bq/l). Siste måling 4. september hadde verdien 10 Bq/l. De fire nye besetningene som  ble overvåket i Gudbrandsdalen i august har alle hatt målinger under 15 Bq/l.
 • Det er meldt om lite til middels mengder sopp i Sel.

Hedmark

 • Det har hittil i år kun kommet inn tre resultater fra kontrollbesetningen i Stor-Elvdal.  10. september var konsentrasjonen 35 Bq/l, omtrent som uka før.
 • Besetningene i Alvdal har i hele sommer hatt konsentrasjoner under deteksjonsgrensen på 10 Bq/l.
 • Fra soppsankere i fylket er det kommet rapport om lite sopp i Folldal.

Buskerud

 • Besetningene i Buskerud viser fortsatt verdier under 15 Bq/l.

Sogn og Fjordane

 • Besetningen i Luster har ved siste måling 26. august en konsentrasjon av Cecium 137 i melken på 29 Bq/l. Verdiene har ligget på dette i sommer.

Nord-Trøndelag

 • Det har ikke kommet inn  nye målinger fra fylket siste uke.
 • Måling 6. september på melk fra en geitebesetning i Røyrvik kommune viste en konsentrasjon på 31 Bq/l. Maksimal verdienhos denne besetningen i sommer har vært 36 Bq/l.
 • Det har forrige uke kommet inn flere målinger på en annen besetning i Røyrvik. Høyeste verdi var 100 Bq/l ved uttak 6. sept., og dette er en god del lavere enn på samme tidspunkt ifjor
 • Forurensningen i andre besetninger i fylket er fortsatt lave med verdier under 20 Bq/l.
 • Det er i begynnelsen av september fortsatt rapportert om lite sopp i i Holandsfjellet i (Lierne).

Nordland

 • Melk tatt ut i starten av september viser ikke ytterligere økning av radioaktivt cesium i melk fra overvåkningsbesetningene
 • Besetningen fra Hattfjelldal som hadde en relativt høy verdi i melken på 55 Bq/kg den 1. august ligger ved siste måling 7. september på 31 Bq/kg.

Det radioaktive nedfallet i Norge etter eksplosjonen i kjernekraftverket i Tsjernobyl i 1986 skaper fortsatt problemer i noen områder i Norge. Mengde radioaktivt cesium i kjøtt og melk  kan variere fra år til år, og erfaringer viser at det blir betydelig mer radioaktivitet i kjøtt og melk når det er mye sopp i beiteområdene. I media er det nå meldt om store mengder sopp flere steder i lavlandet, mens flere av overvåkningsbesetningene beiter i høyfjellet hvor det er meldt om mindre sopp.

Rapport fra sommerovervåkning 2017

Rapporter fra sommerovervåkning 2016

Rapport fra sommerovervåkning 2015

Fant du det du lette etter?