Sommerovervåkning av radioaktivitet i beitedyr

Publisert 30.06.2016     Sist endret 17.09.2018

Statens strålevern overvåker radioaktivitet i beitedyr gjennom sommerovervåkningen. Målsettingen er å følge nivåene i melk og gi en tidlig prognose om hvordan nivåene i dyra utvikler seg på tidlig høst. Resultatene blir oppdatert ukentlig.

Resultater per 14. september 2018

Resultater fra begynnelsen av september (uke 36 og 37) viser fortsatt økning av radioaktivt cesium i melk fra en overvåket geitebesetning i Røyrvik i Trøndelag. Her er nivåene av Cs-137 i melk dobbelt så høye som i fjor, men noe lavere enn nivåene i 2016, som var et år med mye nedfôring i dette området. I Valdres er det en nedgang fra uke 36 til uke 37 i geitebesetningen som overvåkes i Vang, og nivåene i øvrige besetninger i området har stabilisert seg eller gått noe ned. Det er en liten økning i flere besetninger i Nordland i uke 36.

Soppen har kommet for fullt mange steder i landet, og det er meldt om middels til mye mengder med sopp i flere av de overvåkede områdene. For å unngå videre økning i beitedyr fra disse områdene, kan dyrene tas ned tidligere fra utmarksbeite.

Oppland

 • Øystre Slidre: resultater fra siste måling i uke 36, viste en liten nedgang i Cs-137 til 107 Bq/l kumelk fra en av de to besetningene som overvåkes. Besetningen ble tatt hjem fra beite 31. august, og en melkeprøve tatt etter dette hadde en cesiumverdi på 19 Bq/l. Den andre besetningen som overvåkes i Øystre Slidre har lave konsentrasjoner som i tidligere år; siste måling i uke 37 viste 13 Bq/l på utmarksbeite.
 • Vang: resultat fra uke 36 viser en nedgang den siste uken fra 133 Bq/l til 92 Bq/l for kumelk. For geitebesetningen som overvåkes er det også en nedgang fra 175 Bq/l i uke 36 til 111 Bq/l i uke 37.
 • Ringebu, Nord-Fron og Sel: Overvåkningen i disse kommunene er slutt for i år.

Trøndelag

 • Røyrvik: Resultat fra uttak av geitemelk 2. september i en besetning viser en ytterligere økning av Cs-137-nivåene fra 170 Bq/l til 224 Bq/l. Dette er rundt dobbelt så høyt som i fjor, men lavere enn 2016 som var en år med mye radioaktivitet i dyr på utmarksbeite i Trøndelag. Den andre geitebesetningen som overvåkes i kommunen har fortsatt konsentrasjoner under 20 Bq/l.

 • Røyrvik og Namsskogan: Resultat av samlemelk fra besetninger i Røyrvik og Namsskogan fra uke 36 viser verdier under deteksjonsgrensen på 20 Bq/l.    

Nordland

 • Brønnøy: I uke 36 var måleverdien av Cs-137 i melk på 17 Bq/l. Uka før var den 10 Bq/l.
 • Grane: I uke 36 var måleverdien av Cs-137 i melk på 38 Bq/l. Uka før var den 10 Bq/l.
 • Hattfjelldal: I uke 36 var måleverdien av Cs-137 i melk på 33 Bq/l. Uka før var den 34 Bq/l.
 • Vega: I uke 36 var måleverdien av Cs-137 i melk på 21 Bq/l. Uka før var den 10 Bq/l.
 • Vevelstad: I uke 36 var måleverdien av Cs-137 i melk på 30 Bq/l. I uke 34 var den 10 Bq/l.

Hedmark

 • Alvdal: Resultat for uke 36 fra en besetning i Alvdal viser nivåer av Cs-137 under 10 Bq/l.

Buskerud

 • Ål: Det foreligger ingen nye resultater for uke 36 og 37. Siste resultat fra uke 35 er under 10 Bq/l.

Sogn og Fjordane

 • Luster: Ingen nye resultater foreligger. Siste resultat 44 Bq/l er fra 17. august.

Tilgjengelighet av sopp antas å være årsaken til økte konsentrasjoner av cesium-137 i utmarksbeitende dyr enkelte steder. Det er meldt om ganske mye sopp flere steder i landet i det siste, men det er store lokale variasjoner. Ferske rapporter fra soppsankere viser f.eks. at det stedvis er mye sopp i terrenget i Lierne i Trøndelag og Aure i Møre og Romsdal, mens det er middels med sopp i områder i Øystre Slidre og Gudbrandsdalen i Oppland samt Orkdal i Sør-Trøndelag.

Rapport fra sommerovervåkning 2018

Rapport fra sommerovervåkning 2017

Rapporter fra sommerovervåkning 2016

Rapport fra sommerovervåkning 2015

Fant du det du lette etter?