Regelverksprosess

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 6. desember 2021)

Publisert 12.11.2021     Sist endret 21.12.2021

Mattilsynet hører implementering av EU forordning 2021/1247 som endrer grenseverdier rester av plantevernmidler i mat og fôrvarer.

Høringen gjelder endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i (MRL) for i mat og fôr.

Forordningene endrer grenseverdier (MRL) for stoffet mandestobin i druer og jordbær.

For forordning 2021/1247 gjelder de nye MRLene allerede i EU og vil gjelde i Norge umiddelbart etter at forordninger fastsettes i norsk regelverk.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

Mattilsynet sender på høring forordning 2021/1247 som gjelder endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr. EFSA har vurdert at foreslåtte grenseverdier for stoffene er trygge for europeiske forbrukere.

 

Høringsfrist:  06.12.2021
 
Regelverksfastsettelse

Mattilsynet fastsatte 16.12.2021 en endringsforskrift for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer som tar EU forordning 2021/1247 inn i Plantevernmiddelrestforskriften.
 

Lovdata - Forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer

 16.12.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon Kjemisk mattrygghet hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43