Kunngjøring

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 17.12.2019     Sist endret 17.12.2019

Mattilsynet fastsetter 17. desember 2019 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer

Forskriften implementerer EU forordningene 2019/552, 2019/973 og 2019/1176 som endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter. Vedlegg til Plantevernmiddelrestforordning (EF) nr. 396/2005 endres.

Det endres grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, azoksystrobin, bicyclopyron, bispyribac, cyprodinil, denatonium benzoat, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroksimat, fenoksykarb, fluopyram, flurokloridon, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, klormekvat, mandipropamid, oksamyl, profoxydim propaquizafop, prothiokonazol, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, spinetoram, tebufenozid, trifloksystrobin og triflumezopyrim.

Regelverksprosesses (høring):

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr

Fant du det du lette etter?