Kunngjøring

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 08.02.2021     Sist endret 08.02.2021

Mattilsynet har fastsatt nye grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene; cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, dimetoat, fenpyroksimate, fludioksonil, fluksapyroksad, fluometuron, imazalil, isofetamid,  klorat, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, kresoksim-metyl, kromafenozid, lufenuron, mandipropamid, myclobutanil, napropamid,  ometoat, pencycuron, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproksyfen, sedaksane, sintofen, spinetoram, tau-fluvalinat og triazoksid.

Forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer er fastsatt 8. februar 2021. Forskriften implementerer EU forordningene 2020/703, 2020/749, 2020/770, 2020/785, 2020/856 og 2020/1085 som endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer endres.

For mer informasjon se regelverksprosessene:

Høring: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 15. august 2020)

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 15. oktober 2020)

Fant du det du lette etter?