Kunngjøring

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 03.05.2022     Sist endret 03.05.2022

Mattilsynet fastsatte 2. mai 2022 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Forskriften implementerer en rekke EU forordninger som endrer grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer.

Forskriften implementerer EU-forordningene i lisen under, samt vedlegg til Plantevernmiddelrestforordning (EF) nr. 396/2005.

 • 2021/1531: aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, pentiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134
   
 • 2021/1771: forlenger frist før MRLer gjelder for reddikblader som er et nytt produkt på vedlegg I til i forordning 396/2005 (Plantevernmiddelrestforordningen).
   
 • 2021/1795: terbutylazin (rettelse til forordning 2021/618)
   
 • 2021/1804: bentazon i erter med belg
   
 • 2021/1807: acibenzolar-S-metyl, vandig ekstrakt av spirede frø fra søt Lupinus albus, azoksystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioksonil, fluopyram, fosetyl, metazaklor, oksatiapiprolin, tebufenozid og tiabendazol
   
 • 2021/1810: cyprodinil i blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær
   
 • 2021/1841: 6-benzyladenin og aminopyralid
   
 • 2021/1842: flupyradifuron og difluoroeddiksyre
   
 • 2021/1864: amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizone og propineb
   
 • 2021/1881: imidakloprid
   
 • 2021/1884: klorantraniliprol i belgvekster
   
 • 2021/2202: acekvinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamoks
   
 • 2022/85: flonikamid
   
 • 2022/93: akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, Pepino Mosaic Virus, EU stamme, mild isolat Abp1, Pepino Mosaic Virus, CH2 stamme, mild isolat Abp2’, spinetoram and spirotetramat.       
Fant du det du lette etter?