Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020

Publisert 17.06.2021     Sist endret 17.06.2021

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. Det var to funn over grenseverdi i norske prøver.

Hva undersøkte vi:Ferske, fryste og prosesserte matvarer.
Tidsrom:

2020

Hva lette vi etter:Rester av 353 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.
Hva fant vi:

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt:

 • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 27 prøver (2,4 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser.
 • To av prøvene med overskridelser kom fra Norge (kruspersille og stangselleri), mens én prøve av pærer og én prøve av sharon-frukt kom fra EU/EØS-land. De resterende 13 prøvene (tørkede bønner, klementiner, pasjonsfrukt, ris, te, timian og tomat) var importerte produkter fra tredjeland.
 • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) var vel 50 % av prøvene uten plantevernmiddelrester. 
 • For frukt ble det påvist rester av plantevernmidler i 70 % av prøvene.
 • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 89 %. Det var ingen funn over grenseverdi.
 • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 45 % av prøvene.
 • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 42 % av prøvene.
 • I økologiske produkter ble det påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon i to av 167prøver.
 • I barnemat ble det ikke påvist rester av plantevernmidler.
 • I animalske produkter (fett fra fjørfe og storfelever)
 • ble det ikke påvist rester av plantevernmidler
 • Det høyeste antall funn i en og samme prøve ble funnet i rosiner fra Tyrkia. Den inneholdt rester av 15 ulike plantevernmidler. Beregningsmodell for vurdering av flere plantevernmidler i en prøve viste at prøven ble vurdert trygg å spise.
 • Høsten 2020 ble det funnet høye verdier av etylenoksidinnhold i sesamfrø importert fra India. Dette førte til tilbaketrekking/ tilbakekalling av store mengder sesamfrø og produkter hvor sesamfrø har vært brukt.
 • Rapporten er utarbeidet av Mattilsynet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), juni 2021.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner