Rapport

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2021

Publisert 31.10.2022     Sist endret 31.10.2022

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2021 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 119 prøver av økologiske produkter. Det var ingen funn over grenseverdi i norske produkter.

Hva undersøkte vi: 1107 prøver av frukt, grønnsaker, bær, andre vegetabilske produkter, inkludert bearbeidete produkter og animalske produkter fra landdyr . 119 prøver av økologiske produkter.
Tidsrom:

2021

Hva lette vi etter:

Vegetabilske produkter ble analysert for 367 stoffer (plantevernmiddelrester og metabolitter) ved bruk av to multimetoder. I tillegg ble enkelte av prøvene analysert med spesialmetoder der det kun søkes etter ett eller noen få plantevernmidler (totalt 58 stoffer). Totalt ble det analysert for 425 forskjellige stoffer i vegetabilske produkter.

Hva fant vi:

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt:

  • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 39 prøver (3,5 %). Av disse ble 24 prøver (2,2 %) vurdert til å være overskridelser etter korrigering for måleusikkerhet.
  • Ingen funn over grenseverdi i norske produkter.
  • 68 % av prøvene av norske produkter var helt uten funn av plantevernmiddelrester. 35 % av prøvene fra EU/EØS var uten funn, og 30 % av prøvene fra resten av verden.
  • Overskridelsene av grenseverdi var i appelsiner, bladpersille, bringebær, tørkede bønner, chilipepper, fersken, hvetemel, kirsebær, litchi, mandariner, pomelo, ris, spinat, stjernefrukt og vårløk.
  • I to økologiske produkter ble det funnet rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon. Det var én overskridelse av grenseverdi for klorpyrifos i et parti økologiske sesamfrø, som ble vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker. Det andre funnet ble vurdert å skyldes uunngåelig forurensning, og var derfor ikke var et brudd på økologiregelverket.
Hvem utførte oppdtraget?NIBIO
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner