Forskrifter

Publisert 18.03.2013     Sist endret 20.09.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 01.06.2004 931
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 15.12.2006 1446
Drikkevannsforskriften 22.12.2016 1868

Regelverk og veiledning