Vannkvalitet

Publisert 04.10.2012     Sist endret 06.01.2017

Drikkevannsforskriften krever at vannet som leveres er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. I forskriften er det gitt grenseverdier for enkelte parametere, og tiltaksgrenser for andre.

Avvik fra grenseverdiene skal alltid rettes så raskt som mulig. Ved overskridelser av tiltaksgrensene skal vannverkseieren undersøke om dette utgjør en helsefare, og hvis det er tilfellet må også det avviket rettes så raskt som mulig.

Les mer om:

Fant du det du lette etter?