Veiledning til drikkevannsforskriften § 17: Registrering

Publisert 11.01.2017     Sist endret 27.04.2018

Dere skal registrere vannforsyningssystemet på skjema fastsatt av Mattilsynet

Hvis dere eier et vannforsyningssystem som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter, skal dette registreres hos Mattilsynet. Fristen for å registrere eksisterende vannforsyningssystem er 1. juli 2018. Nye vannforsyningssystem skal registreres før byggestart.

Gå til informasjon om registreringen

Dere må registrere alle opplysninger som kreves

I Mattilsynets fagdatabase (MATS) har dere to valg for registrering av vannforsyningssystemet:

  • basert på organisasjonsnummer (enhetsregisteret)
  • basert på fødselsdato på ansvarlig person (folkeregisteret)

Vi anbefaler at dere velger å registrere vannforsyningssystemet i enhetsregisteret hvis det er sannsynlig at ansvarlig person stadig endrer seg. Hvis dere ikke har eget organisasjonsnummer, er vannverkseieren pliktig til å registrere på egen person.

Oppgi hvor mye drikkevann som vannforsyningssystemet er dimensjonert for å kunne levere, og hvor mange abonnenter dere leverer til.

Sørg for å registrere alle råvannskildene som finnes i vannforsyningssystemet, inkludert reservevannkilder som dere ikke benytter til vanlig. Dere skal også stedfeste hvor alle disse kildene ligger ved å angi koordinatene til hvert inntakspunkt. Registreringsskjemaet gir mulighet for enten å angi aktuelt sted på et digitalt kartblad eller registrere kjente GPS-koordinater. Koordinatene skal registreres i samsvar med plan- og bygningsloven § 2-1. Dette skal sikre at dataene kan benyttes i det oppdaterte offentlige kartgrunnlaget sammen med annen informasjon. Dermed kan kommunen og andre aktører ta hensyn til alle registrerte vannforsyningssystem når de skal legge offentlige planer. I en beredskapssituasjon kan også en slik lokal oversikt hindre akutt eller diffus forurensing som truer et aktuelt vanntilsigsområde.

Hvis det foreligger ett eller flere vannbehandlingstrinn (ulike typer vannbehandling) i vannforsyningssystemet, skal dette også spesifiseres i skjemaet.

Dere har ansvar for å oppdatere informasjonen hos Mattilsynet                        

Dere skal oppdatere registreringen hvis det skjer vesentlige endringer i vannforsyningssystemet. Dette gjelder for eksempel hvis kontaktinformasjonen endres.

Endret registrering kan utløse krav om plangodkjenning

I noen tilfeller kan endringer i registreringen utløse krav om plangodkjenning i vannforsyningssystemer hvor det ikke var et slikt krav før endringen. Dette kan for eksempel være tilfellet ved endret mengde vann som vannforsyningssystemet er dimensjonert for å produsere, eller ved endret antall abonnenter som forsynes. Dette er beskrevet nærmere i veiledningen til § 18.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Fant du det du lette etter?