Til hovedinnhold

Hvem er godkjente til å utføre funksjonstest av spredeutstyret?

De som utfører funksjonstesting skal være autorisert for dette av Mattilsynet, eller av myndighetene i et annet EØS-land.

Publisert

Funksjonstestere kan ikke teste eget spredeutstyr.

Godkjente funksjonstestere

Oppdaterte lister over godkjente funksjonstestere vil bli publisert i løpet av våren. Kontakt Mattilsynet dersom du ønsker informasjon om hvem som kan utføre funksjonstest.

Autorisasjonskurs 

Kurs for å bli autorisert funksjonstester arrangeres av Mattilsynet omtrent annen hvert år. Mattilsynet setter opp en liste over interessenter basert på henvendelser til testprotokoll@mattilsynet.no

Les mer om autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler.

Som bekreftelse på at opplæring er gjennomført, mottar testerne et testerbevis utstedt av Mattilsynet. Testerbeviset må fornyes hvert sjette år.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler