Krav til ansvarshavende importør

Ansvarshavende importør må ha tilstrekkelig faglig kompetanse og beherske norsk språk.

Publisert

Se eksempler på hva dette betyr.

Hva betyr det at ansvarshavende hos importør skal ha "tilstrekkelig faglig kompetanse"?

Ansvarshavende hos importør må ha relevant faglig kompetanse, for eksempel bachelorgrad innen kjemi eller landbruk, eller annen utdanning med relevant langvarig yrkespraksis, det vil si arbeid i tilknytning til plantevern i offentlig eller privat virksomhet.

Det kreves særlig kunnskap om bruk av plantevernmidler under norske forhold. Det er ikke krav om norsk autorisasjonsbevis, med mindre du også er forhandler av plantevernmidler. 

Hva betyr det at ansvarshavende importør skal "beherske norsk språk"?

Forskriften har krav om at ansvarshavende hos importør skal beherske norsk språk. Dette betyr at vedkommende må kunne kommunisere med nordmenn, både i forvaltningen, med forhandlere og på fagdager for brukere. Med andre ord må vedkommende snakke og forstå norsk/skandinavisk. Videre skal vedkommende kunne utforme norske etiketter.
 

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Direktiv 2009/128/EF, artikkel 5