Til hovedinnhold

Registrere eller oppdatere birøkt - registreringsskjema

Faglig oppdatert

Du skal bruke dette skjemaet hvis du skal

  • registrere nye bigårdsplasser hos Mattilsynet
  • oppdatere eller rette opplysninger om bigårdsplasser du tidligere har registrert hos Mattilsynet
  • melde fra til Mattilsynet om at du har lagt ned bigårdsplasser.
  • be Mattilsynet om å foreta undersøkelsene som kreves for å flytte bier internt i Norge (sertifisere bigården) 
  • melde fra til Mattilsynet om at du selv har foretatt undersøkelsene som kreves for å flytte bier fra bigården internt i Norge (sertifisere bigården) 
  • underrette Mattilsynet om slyngerom du bruker

Skjemaet viser til forskrifter som er opphevet og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger. Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av sine digitale skjemaer.

Gå til skjema