Til hovedinnhold

Aviær pasteurellose og hønsekolera

Status

I Norge ble hønsekolera sist påvist i 2020, mens den mindre alvorlige formen for aviær pasteurellose forekommer sporadisk.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Aviær pasteurellose er en sykdom hos fjørfe og viltlevende fugler. Sykdommen forårsakes av bakterien Pasteurella multocida.

Aviær pasteurellose forekommer i ulike former fra en alvorlig perakutt form med høy dødelighet uten forutgående sykdomstegn (sykdommen kalles da hønsekolera) til en mildere form med lavere dødelighet (aviær pasteurellose).


Hønsekolera er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hønsekolera er en svært alvorlig sykdom på fjørfe. De får feber, mister matlyst, brusende fjør og de får slimet utflod fra nese og munn før de plutselig dør. 

Alle fuglearter er mottakelige for denne bakterien, og ulike former for stress er med på å øke risikoen for et sykdomsutbrudd. Sykdommen forekommer i de fleste land.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Ja, sykdommen kan i sjeldne tilfeller smitte til mennesker.