Til hovedinnhold

Koronavirus hos svin (PRCV)

Status

Sykdommen er utbredt i deler av svinepopulasjonen i Norge og i resten av Europa.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Porcint respiratorisk koronavirus (PRCV) er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris. 

PRCV er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Erfaringer fra andre land viser at smittede dyr som regel får milde eller ingen symptomer på sykdom.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Sykdommen smitter normalt ikke til mennesker, men varianter av viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har ingen sammenheng med koronasykdom hos mennesker.