Kverke

Kverke er en sykdom som rammer dyr i hesteslekten. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Kverke er en akutt og smittsom bakterieinfeksjon i luftveiene hos dyr av hesteslekten.

Kverke en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?