Til hovedinnhold

Kverke

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Kverke er en akutt og smittsom bakterieinfeksjon i luftveiene hos dyr av hesteslekten.

Kverke en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Typiske symptomer er hovne lymfeknuter i hode- og halsregionen, utflod fra nesen, hoste og feber. 

Vanligvis viser dyrene symptomer på sykdommen mellom 4 og 8 døgn etter at de har blitt smittet. Symptomene kommer plutselig i form av snørr fra nesen, hoste, feber og nedsatt matlyst. Seinere utvikles det verkebyller i lymfeknutene, oftest i hals og hode. Dette gir hevelser og smerter som fører til at svelging av fôr og vann blir vanskelig for dyret. Etter omtrent 10-12 dagers sykdom sprekker verkebyllene, hevelsen og smerten avtar, og dyret begynner snart å spise. I noen tilfeller kan dyret få ulike komplikasjoner som følge av sykdommen.

Bakterien er følsom for antibiotika og behandlingen er effektiv for de fleste hester.

 

Hvordan smitter sykdommen?

Kverke forårsakes av bakterien Streptococcus equi subsp. equi. Sykdommen smitter ved direkte kontakt mellom hester og kan overføres via utstyr og mennesker. Den viktigste årsaken til spredningen av sykdommen er flytting av hester. Syke hester sprer smitten i minst seks uker etter infeksjonen. I sjeldne tilfelle kan tilsynelatende friske dyr som har hatt sykdommen spre smitten i månedsvis. Bakterien kan overleve 6-8 uker i stallmiljøet.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Kverke er ikke farlig for mennesker.