Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Kverke

Status for sykdommen

8. og 14. juni ble det påvist kverke ved tre staller i Trøndelag og Møre og Romsdal. Stallene er båndlagt.

Påvist kverke på hester i Trøndelag og Møre og Romsdal

Mattilsynet jobber med smittesporing og prøvetaking 

Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom.

Om sykdommen

Kverke er en akutt og smittsom bakterieinfeksjon i luftveiene hos dyr av hesteslekten.

Dette er en gruppe-B sykdom og mistanke om sykdommen må du melde til Mattilsynet.

Symptomer

Typiske symptomer er hovne lymfeknuter i hode- og halsregionen, utflod fra nesen, hoste og feber. 

Vanligvis viser dyrene symptomer på sykdommen mellom 4 og 8 døgn etter at de har blitt smittet. Symptomene kommer plutselig i form av snørr fra nesen, hoste, feber og nedsatt matlyst. Seinere utvikles det verkebyller i lymfeknutene, oftest i hals og hode. Dette gir hevelser og smerter som fører til at svelging av fôr og vann blir vanskelig for dyret. Etter omtrent 10-12 dagers sykdom sprekker verkebyllene, hevelsen og smerten avtar, og dyret begynner snart å spise. I noen tilfeller kan dyret få ulike komplikasjoner som følge av sykdommen.

Bakterien er følsom for antibiotika og behandlingen er effektiv for de fleste hester.

 

Hvordan smitter sykdommen?

Kverke forårsakes av bakterien Streptococcus equi subsp. equi. Sykdommen smitter ved direkte kontakt mellom hester og kan overføres via utstyr og mennesker. Den viktigste årsaken til spredningen av sykdommen er flytting av hester. Syke hester sprer smitten i minst seks uker etter infeksjonen. I sjeldne tilfelle kan tilsynelatende friske dyr som har hatt sykdommen spre smitten i månedsvis. Bakterien kan overleve 6-8 uker i stallmiljøet.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Kverke er ikke farlig for mennesker.