Munn- og klovsyke

Munn- og klovsyke rammer særlig drøvtyggere og griser. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Siste kjente tilfelle av munn- og klovsyke i Norge var i 1951 i Vestfold.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Munn- og klovsyke (MKS) er en svært smittsom virussykdom som rammer klovdyr, særlig drøvtyggere og griser.

MKS er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?