Til hovedinnhold

Vestnilfeber (West Nile Virus)

Vestnilfeber er en sykdom som rammer først og fremst hest, men også mennesker kan bli syke. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Vestnilfeber - dyresykdom

Vestnilfeber (West Nile Virus, WNF) er en virussykdom som overføres med mygg. Viruset kan gi alvorlig hjerne- og ryggmargsbetennelse først og fremst hos hest, men også mennesker kan bli syke av viruset. Sykdommen er så langt ikke påvist hos hest i Norge.

Vestnilfeber hos hest er en sykdom på nasjonal liste 2, og du skal melde fra til Mattilsynet om sykdommen.

Symptomer

Mange hester som smittes av vestnilvirus forblir symptomfrie eller de får milde symptomer med forbigående feber. Noen hester får alvorlige neurologiske symptomer der ustøhet og svakhet i beina er de vanligste. I tillegg kan man se dirring og små trekninger i mulen og lammelser i ansiktsmuskulatur. Noen hester blir sløve, andre kan bli hypersensitive og noen får kløe. Ca. en tredjedel av smittede hester får feber. De sykeste hestene får lammelser i bakparten og epilepsilignende anfall, i verste fall koma. Dødeligheten er høy.

Hvordan smitter sykdommen?

Ville fugler fungerer som naturlige verter for viruset og opprettholder smitten i områder der sykdommen forekommer. Mygg som suger blod fra fugler (gjerne kråkefugler, gråspurv og stær) som er smittet får i seg viruset og kan dermed spre smitten videre. Fuglene trenger ikke ha symptomer på sykdom, selv om de er bærere av viruset. Hest og mennesker er tilfeldige blindverter, det vil si at de ikke sprer sykdommen videre. 

Risikoen for at viruset skal etablere seg i Norge regnes for å være lav på grunn av det kalde klimaet vårt. Myggartene som kan overføre viruset finnes i Norge. For at myggen skal kunne overføre virus til en ny vert, kreves en lengre periode med høy døgntemperatur, slik at virus kan oppformeres og overføres til andre verter via myggstikk.

Selv om det er lav risiko for at viruset etablerer seg i Norge er det viktig å huske på at hester som er på reise i andre land likevel kan bli eksponert for smitte.

Smitte kan forebygges

Den viktigste beskyttelsen mot sykdommen er å unngå myggstikk. Når mennesker og hest oppholder seg i områder der viruset er vanlig forekommende anbefales det å bruke myggmidler, myggnett og tildekkende klær og ev oppholde seg innendørs når myggen er aktiv.

Det finnes vaksiner til hest som kan beskytte mot sykdommen, men disse vaksinene er foreløpig ikke tilgjengelige i Norge.

Kan sykdommen smitte til mennesker?