Sende, selge eller reise med hest til Norge fra EU/EØS-land

Her er en oversikt over hva du må gjøre og hvilke dokumenter som må følge en hest som kommer til Norge fra et EU/EØS-land.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Helsekrav ved flytting av hest innenfor EU/EØS
  2. Registrering av importør av hest
  3. Stallene hesten reiser til og fra til må være registrert
  4. Transportere dyr utenlands? Da må du registreres hos myndighetene
  5. Hester skal ha hestepass
  6. Helsesertifikat for registrert hest til Norge
  7. Grensepassering inn til Norge
  8. Forflytning på mottakerstedet når du kommer med hest til Norge
  9. Importør og mottaker må føre register over mottatte hester
  10. Tilleggsregistrering ved permanent innførsel av hest

NB! Det er litt andre regler for hester som importeres fra land utenfor EU/EØS (tredjeland - inkluderer også Storbritannia)