Til hovedinnhold

Journal over helseopplysninger for fjørfe

Du som har fjørfe, må føre journal over helseopplysninger for dyrene dine.

Publisert

Journal over helseopplysninger er en del av dyreholdjournalen. Journal med helseopplysninger om fjørfe skal inneholde opplysninger om

  1. hvilket dyr som er behandlet
  2. hvilket preparat som er brukt
  3. tilbakeholdelsestid
  4. hvilken veterinær som har gitt behandlingen eller om det er egenbehandling.
  5. dyr som dør eller blir avlivet, individnummer eller annen beskrivelse av dyret, og mulige årsaker til at de dør eller blir avlivet.
  6. sykdommer og skader hos dyrene og mulig årsak
  7. behandling mot sykdom og skader hos dyrene og mulig årsak
  8. det forebyggende helsearbeidet i anlegget (for eksempel parasittbehandling, vaksinering med videre)

All legemiddelbruk på matproduserende dyr skal dokumenteres for å ivareta mattryggheten.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Du kan selv velge om den skal være elektronisk eller på papir. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.