Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Øremerking av storfe

Storfe skal merkes med øremerker godkjente av Mattilsynet.

Publisert

Storfe som er født i Norge skal merkes med et synlig øremerke i hvert øre. Begge øremerkene skal være godkjent av Mattilsynet. 

Dyrene skal merkes senest 20 dager etter fødsel, og før de flyttes fra anlegget de er født på. Begge øremerkene skal være preget med ordet Mattilsynet, koden MT for Mattilsynet eller Mattilsynets logo, samt dyrets identifikasjonskode. 

Dyrets identifikasjonskode skal bestå av landskode + dyreholdsID + individnummer. 

Det betyr 

  • landskoden NO eller 578 for Norge + 

  • 7 siffer dyreholds-ID som er nummeret til driftsansvarlig. 

  • et 5-sifret individnummer dyret er tildelt av Mattilsynet ved bestilling av øremerke 

Merking av importert storfe 

Dersom du har kjøpt inn storfe fra et land utenfor EØS, kontakt ditt lokale Mattilsynkontor for informasjon om hvordan dyrene skal merkes. 

Erstatningsmerker 

I de tilfellene dyret mister ett eller begge opprinnelsesmerker, skal disse erstattes med forhåndspregede erstatningsøremerker. Dyreeier skal straks bestille erstatningsøremerker når storfe har mistet ett eller begge av opprinnelsesøremerkene. Dersom dyret er innkjøpt, skal ny eier bestille erstatningsøremerke preget med dyrets opprinnelige identifikasjonskode. 

Slik finner du dyreholds-ID i Mattilsynets skjematjeneste

Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.
Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.

 

Regelverk