Til hovedinnhold

Påvist i Trøndelag og Vestfold

Det er påvist ringorm i anlegg med storfe i Trøndelag og Vestfold. Flere smittekontakter i Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder er båndlagt. 

Her finner du informasjon om de pågående utbruddene av ringorm.
Oppdatert

Mer informasjon

Skjema

10.1.317 Storbritannia, helsesertifikat, storfesæd, GBHC800, engelsk 11.1.321 Storbritannia, helsesertifikat, levende storfe, GBHC620, engelsk Søknad om godkjenning av identifikasjonsmerke til dyr Søknad om å merke visse holdte dyr på nytt Melde om døde produksjonsdyr 10.1.261 Ukraina, helsesertifikat, oksesæd, ukrainsk-engelsk 10.1.228 Australia, helsesertifikat, oksesæd, engelsk Meld frå om smittsam dyresjukdom Registrere nytt dyrehold Meld fra om smittsom dyresykdom Registrere nytt dyrehald 10.1.273 Chile, helsesertifikat, oksesæd, engelsk Identifikasjonsdokument for storfe / Identification document for bovine Rapportering til husdyrregisteret 10.1.225 Helsesertifikat, oksesæd, generell, engelsk 10.1.243 Island, veterinærattest, storfeembryo, engelsk, 2016-11 10.1.172 Albania, helsessertifikat, oksesæd, albansk-engelsk Søknad om dispensasjon fra krav 10.1.174 Iran, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.177 Israel, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.178 Jordan, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.180 Kosovo, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.181 Kroatia, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.183 Makedonia, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.187 Mexico, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.188 New Zealand, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.190 Pakistan, helsesertifikat, oksesæd, norsk-engelsk 10.1.192 Saudi Arabia, helsesertifikat, oksesæd, norsk-engelsk 10.1.194 Serbia, helsesertifikat, oksesæd, serbisk-engelsk 10.1.200 Tyrkia, helsesertifikat, oksesæd, tyrkisk-engelsk 10.1.202 Uruguay, helsesertifikat, oksesæd, spansk-engelsk 10.1.203 USA, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.205 Zimbabwe, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.207 Sør-Afrika, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.211 Argentina, helsesertifikat, oksesæd, spansk-engelsk 10.1.215 Mongolia, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.230 Kirgisistan helsesertifikat oksesæd russisk - engelsk 10.1.305 Færøyene, helsesertifikat, storfesæd, engelsk 10.1.308 Island, helsesertifikat, oksesæd engelsk, specimen 10.1.315 Canada, helsesertifikat, storfesæd, engelsk 10.1.217 Uruguay, helsesertifikat, in vivo embryo, spansk-engelsk 10.1.264 Kina, veterinærattest, oksesæd, kinesisk, engelsk, 2017-08 10.1.216 Vietnam, helsesertifikat, oksesæd, engelsk 10.1.182 Madagaskar, helsesertifikat, oksesæd, norsk-fransk-engelsk Prøvetakingsskjema for blåtunge - storfe Prøvetakingsskjema for blåtunge - sau og geit Melde stevne, utstilling, dyreansamling Endre informasjon om dyrehold