Kapasitetsøkning 2019/2020: Resultat av behandling av innsendte saker

Publisert 18.03.2019     Sist endret 03.06.2019

Mattilsynet har behandlet alle 50 saker i forbindelse innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 ikke gjorde det og fikk avslag.

Fakta produksjonsvekst 2019/2020

Oppdretts-Norge er inndelt i 13 produksjonsområder hvor miljøindikatoren lakselus regulerer kapasitet.

Produksjonsområdeforskriften åpner for å gi tilbud om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet. Tilbudet gjelder samtlige områder forutsatt at visse miljøkriterier knyttet til drift på konkret lokalitet er oppfylt.

Fra 2019 gjennomføres ordningen ved at Mattilsynet først og i egen prosess vurderer om kriteriene for unntaksvekst er oppfylt.

Senere kommer forskrifter om kapasitetsøkning og frister for å søke om økt kapasitet. 

Det er bare de som oppfyller kriteriene for unntak som da kan søke.

I forbindelse med kapasitetsøkning 2019/2020 behandler Mattilsynet først og i egen prosess om kriteriene for å søke om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet er oppfylt. Konkret betyr det om de innsendte sakene oppfyller kriteriene for unntaksvekst i produksjonsområdeforskriften § 12.

Totalt kom det inn 50 saker innen fristen. Det er 19 selskaper som har sendt inn dokumentasjon for 39 lokaliteter. Enkelte av lokalitetene inngår i flere av søknadene.

Alle sakene er ferdig behandlet per 3. juni, og utfallet av dem finner du i denne oversikten

Vedtakene blir om kort tid lagt ut i fulltekst etter at eventuelle taushetsbelagte opplysninger er sladdet.

Det er klagerett på Mattilsynets vurderinger. Derfor kan det ta noe lenger tid før prosessen er endelig ferdig.

Prosessen videre

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrift om kapasitetsøkning, og setter da frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av unntak, innbetaling av fastsatt vederlag osv.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner