Krav til fiskemel i økologisk fiskefôr - anerkjenning av standard for bærekraftig produksjon

Publisert 10.07.2015     Sist endret 10.07.2015

I forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter som ble fastsatt den 7.7.2015 av Nærings- og fiskeridepartementet, er det krav til at Mattilsynet må anerkjenne systemet fiskemelfabrikker har for å sikre at produksjon av fiskemel i Norge er bærekraftig.

Bakgrunn

I regelverket for økologisk akvakulturproduksjon er det fra 1.1.2015 i EU-regelverket fastsatt en ny bestemmelse, som er tatt inn i Norge i forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter (§ 30).

Det er krav om at bruk av hel fisk som råvare til fiskemel skal stamme fra bærekraftig fiskeri, som er sertifisert i henhold til ordninger som anerkjennes av Mattilsynet.

Formål

Krav om å anerkjenne system for vurdering av bærekraft skal gjøre det enklere for næringen og myndighetene å evaluere bærekraft prinsippet i det «fremtidige» fiskemelet til økologisk produksjon. Dette er sentralt, siden fiskeressursene globalt er begrenset og det benyttes en betydelig større andel fiskemel i økologisk fiskefôr sammenlignet med konvensjonelt fiskefôr.

Anerkjennelse av standard for bærekraftig produksjon

Mattilsynet anerkjenner fiskemel til bruk i økologisk fiskefôr som bærekraftig i Norge etter den globale standarden «IFFO Global Standard for responsible supply» Denne standarden er utbredt brukt av fiskemelprodusenter i Europa, og benyttes i dag av alle aktuelle norske fiskemelfabrikker som produserer fiskemel til bruk i økologisk fiskefôr. Det er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til ISO 65:1996, som sertifiserer virksomheter som bærekraftig i henhold til IFFO RS standarden. Sertifiseringen innebærer en uavhengig vitenskapelig vurdering og følger prinsipper utarbeidet av FAO. Det er årlig fysisk inspeksjon på den enkelte fiskemelfabrikk.

Mattilsynet anerkjenner også systemer som sertifiserer etter tilsvarende standarder som bærekraftig.

Fant du det du lette etter?