Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsn kommune, Nordland fylke

Publisert 07.11.2017     Sist endret 07.11.2017

Mattilsynet foreslår å endre forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland. Ni av ti elver er nå friskmeldt.

Hovedinnhold i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen Gyrodactylus salaris hos fisk i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2.
  • Kontrollområdet endres slik at kommunene Grane, Hattfjelldal og Leirfjord utgår av forskriftens omfang.
  • Bekjempelsessonen endres til å omfatte anadrom strekning av vassdraget med påvist smitte av G. salaris i området Fusta og følgende innsjøer i Fustas nedslagsfelt opp til punkt avmerka på vedlagte kart: Fustvatn, Mjåvatn og Ømmervatn, samt anadrom sone av elvene Baåga, Herringelva og Luktvasselva.
  • Overvåkingssonen endres til å omfatte områdene ovenfor anadrom strekning i vassdraget nevnt i forrige ledd. Nedslagsfeltet til vassdragene nevnt i forrige og i dette ledd er inkludert i overvåkingssonen.

Høringsfrist:

Frist for å gi innspill settes til: onsdag 7. februar 2018.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 07.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør/veterinær Liv Norderval, region Nord, avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 86 02
Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956