Høring - Forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd

Publisert 23.11.2017     Sist endret 22.02.2018

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endring i forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg på høring.

Bakgrunnen for forslaget er at Mattilsynet ser behov for å oppdatere forskriften for lokaliteter som er organisert i samdrift eller samlokalisering.

Mattilsynet foreslår å legge til en ny setning i forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg § 8, fjerde ledd.

Endringen medfører at gebyrer for tilsyn og kontroll av akvakulturanlegg kreves av én aktør i tilfeller der det er samlokalisering eller samdrift. Dette vil spare tid og ressurser for forvaltningen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Forslag til endring i forskriften sendes på høring i tre måneder

 17.11.2017
 
Forskrift fastsettes

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter endring etter høring

 18.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Solveig Bjørnerud Khan, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22779166 / 98662820