Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Publisert 03.07.2019     Sist endret 08.08.2019

Det er påvist  Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Austevoll Melaks AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å utvide bekjempelsessonen i eksisterende forskrift om kontrollområdet for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland.

Etablering og utvidelse av soner i en kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2.
  • Det foreslås å utvide eksisterende bekjempelsessone i kontrollområdet for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland, slik at lokalitet 11611 Naveide kommer innenfor bekjempelsessonen.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smittespredning.

Frist for innspill: utgangen av tirsdag 9. juli 2019.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften for det nye virkeområdet. Berørte aktører er allerede informert om foreslåtte utvidelse av bekjempelsessonen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

 

Høringsfrist: 09.07.2019
 
Fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland

 

 11.07.2019
 
Fastsatt endringsforskrift som oppdaterer vedlegg 2 til forskrift om kontrollområde for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland

 

 01.08.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør region Sør og Vest, tlf. 22 77 89 81
Ane Wilson Erdal, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 55