Regelverksprosess

Høring: Opphevelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag

Publisert 05.03.2019     Sist endret 13.05.2019

Forskrift om bekjempelse av ILA i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag har sin bakgrunn i ILA-utbrudd på lokalitet 35877 Eiterfjorden i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag i januar 2017.

Bekjempelsessonen rundt lokalitet Eiterfjorden ble opphevet 10. januar 2018 etter at anleggene i bekjempelsessonen var tømt for fisk, og at gjennomført opprydding, vask og desinfeksjon av anlegget hadde vært godkjent av Mattilsynet 10. oktober 2017. Pålagt tre måneders brakklegging var gjennomført 10. januar 2018.

Overvåkingssonen ble tømt for fisk og brakklagt i perioden september 2017 til april 2018. Fisken som nå står i sjø i overvåkingssonen ble satt ut som smolt fire måneder etter at bekjempelsessonen ble opphevet. Det var på det tidspunktet ingen fisk på noen lokaliteter i overvåkingssonen.

Mattilsynet vurdere at det ikke lenger er faglig grunnlag for å opprettholde overvåkingssonen med de tiltakene som pålegges der, og foreslår derfor å oppheve forskriften.

Frist for innspill: innen utgangen av mandag 11. mars 2019.

Merk kort høringsfrist. Det er hensiktsmessig å få opphevet forskriften raskt. Berørte aktører er allerede informert om forslaget om å oppheve forskriften for å slippe utvidet prøvetaking og kostnader knyttet til dette.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 11.03.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner i MT er Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55