Mattilsynet opphever bekjempelsessone for ILA i Frøya kommune i Sør-Trøndelag

Publisert 16.03.2017     Sist endret 16.03.2017

Mattilsynet har vedtatt forskrift som 15. mars 2017 opphever bekjempelsessonen for fiskesykdommen ILA opprettet omkring lokalitetene 12394  Ørnøya og 24696  Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag fylke.

På grunn av den smittsomme fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ble lokalitetene pålagt restriksjoner i mai 2016.

Kontrollområde for området nord for Frøya ble fastsatt ved forskrift 1. juni 2016. Forskriften er seinere utvidet med en bekjempelsessone også øst for Frøya.

Ved en feil er krav om månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte i overvåkingssonen falt ut av publisert versjon av forskriften. Dette kravet i § 10 tredje ledd er nå tatt inn igjen når oppdatert versjon av forskriften vises i Lovdata.

Anleggene i sonen nord for Frøya er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene.

Bekjempelsessonen nord for Frøya inngår etter endringen i overvåkingssonen. Bekjempelsessonen øst for Frøya gjelder fortsatt. Etter at begge bekjempelsessonene er opphevet vil overvåkingssonen bestå i to år.

Se forskriften i Lovdata (oppdateringen med endring fastsatt 15. mars 2017 vil ta noen dager)

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rune Torbjørn Knutzen, seniorinspektør, tlf. 22 77 84 94/ 952 48 448


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Rune Torbjørn Knutzen, seniorinspektør, tlf. 22 77 84 94/ 952 48 448