Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag

Publisert 03.07.2019     Sist endret 03.07.2019

Mattilsynet har 03. juli 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 12662 Ternskjæret II i Nærøy kommune

ILA ble i januar 2019 påvist på sjølokaliteten 12662 Ternskjæret II i Nærøy kommune, Trøndelag. Lokaliteten drives av Salmonor AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 11. juni 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 03. juli 2019. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Tor Dahl, region Midt, avdeling Namdalen, region midt. Tel: 22 77 90 24

Rådgiver Baard Johannes Kvidaland, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret. Tel: 22 77 82 36.


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Tor Dahl, region Midt, avdeling Namdalen, region midt. Tel: 22 77 90 24

Rådgiver Baard Johannes Kvidaland, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret. Tel: 22 77 82 36.