Kunngjøring

Mattilsynet opphever overvåkingssone for ILA i Flakstad og Moskenes kommuner i Nordland

Publisert 08.06.2018     Sist endret 08.06.2018

Mattilsynet har 8. juni 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland, opphevet overvåkingssonen rundt lokaliteten 34337 Olstind i Moskenes kommune med virkning fra 9. juni 2018.

I forbindelse med ILA-utbrudd på lokaliteten 34337 Olstind i Moskenes kommune, ble det i november 2015 opprettet et kontrollområde i eksisterende kontrollområdeforskrift for Vestvågøy vedtatt 25. mars 2015.

Bekjempelsessonen rundt Olstind ble opphevet i forskrift 21. mars 2016 og tatt inn i overvåkingssonen med virkning fra 9. juni 2016.

Overvåkingssoner skal i tråd med forskriften oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, og overvåkingssonen rundt Olstind kan dermed oppheves og tas ut av forskriften med virkning fra 9. juni 2018.

Kontrollområdet med overvåkingssone rundt Geiterøya I i Vestvågøy kommune består til forskriften oppheves automatisk 15. november 2019.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Eirik Jacobsen, rådgiver, avdeling Salten, region nord, tlf.: 22 77 80 75


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Eirik Jacobsen, rådgiver, avdeling Salten, region nord, tlf.: 22 77 80 75