Mattilsynet opphever overvåkingssoner for ILA i Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland

Publisert 17.01.2018     Sist endret 17.01.2018

Mattilsynet har 17. januar 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland, opphevet overvåkingssonene rundt lokalitetene 20316 Korsnes og 13782 Helgeneshamn.

I forbindelse med ILA-utbrudd på lokalitetene 20316 Korsnes i Vågan, Hadsel og Lødingen kommune og 13782 Helgeneshamn i Hadsel og Sortland kommuner, ble det opprettet to kontrollområder i forskrift vedtatt 22. juni 2015.

Bekjempelsessonen rundt Helgeneshamn ble opphevet og tatt inn i overvåkingssonen i oktober 2015 etter at kravene i forskriftens § 13 var oppfylt. Det ble samtidig opprettet et nytt kontrollområde i forskriften med bekjempelsessone og overvåkingssone rundt lokalitet 11241 Bergvikodden i Bø, Sortland og Hadsel kommuner.

Bekjempelsessonen rundt Korsnes ble opphevet og tatt inn i overvåkingssonen i forskrift 7. januar 2016 med virkning fra 17. januar 2016.

Overvåkingssoner skal i tråd med forskriften oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, og overvåkingssonene rundt Korsnes og Helgeneshamn kan dermed oppheves og tas ut av forskriften med virkning fra 17. januar 2018.

Kontrollområdet med overvåkingssone rundt Bergvikodden består til forskriften oppheves automatisk 29. mars 2018.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, tlf.: 22778075/97626075


Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, tlf.: 22778075/97626075