Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland fylke

Publisert 20.07.2018     Sist endret 26.07.2018

Mattilsynet har 20. juli 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland.

ILA er påvist på sjølokaliteten 31217 Stokkasjøen i Vevelstad kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Nova Sea AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Se også:
ILA kontrollområde Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland 

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland fylke

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.