Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal fylke

Publisert 06.06.2019     Sist endret 06.06.2019

Mattilsynet har 6. juni 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal

Dette er viktig ved ILA-utbrudd

Generell smittehygiene ved kontakt med oppdrettsfisk og oppdrettsanlegg i bekjempelsessonen er viktig. ILA smitter først og fremst laks, men viruset kan også følge med annet biologisk materiale.

Utstyr som har vært i direkte kontakt med oppdrettsfisk i bekjempelsessonen kan være smittefarlig. Det anbefales derfor at slikt utstyr vaskes og desinfiseres før det brukes i nærheten av oppdrettsanlegg eller lakseførende vassdrag.

Les mer om ILA 

ILA ble 30. april 2019 påvist på fisk ved sjølokaliteten 12988 Aukrasanden i Aukra kommune, Møre og Romsdal. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Se også:

Kart - Kontrollområdeforskrift for ILA i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal 

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Sandøy og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal fylke 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 og
rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94 og
rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.