Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Fusa, Samnanger og Os kommuner i Hordaland fylke

Publisert 19.07.2018     Sist endret 19.07.2018

Mattilsynet har 19. juli 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland.

ILA er påvist på sjølokaliteten 13227 Altaneset i Fusa kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av AS Bolaks.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Se også:

ILA kontrollområde Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland 

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Fusa, Samnanger og Os kommuner i Hordaland fylke

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.