Mistanke om ILA i stamfiskanlegg i Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Publisert 29.12.2017     Sist endret 02.01.2018

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliteten 10183 Barstadvik i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Profunda AS.

Grunnlag for mistanke

Mistanken bygger på obduksjonsfunn og påvisning av virus ved PCR-metodikk. Sekvensering utført ved Veterinærinstituttet viser at virus er av deletert, virulent variant.

Mattilsynet vil ta ut nye prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen.
 

Restriksjoner
Lokaliteten er båndlagt. Det er forbudt å ta fisk eller avlsprodukter inn eller ut fra lokaliteten uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet. Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Lokaliteten det er snakk om er 10183 Barstadvik i Ørsta

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Dersom diagnosen stadfestes, vil Mattilsynet vurdere behov for å opprette et kontrollområde rundt lokaliteten.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Flatnes, seniorinspektør, Region Midt, avdeling Sunnmøre. Tlf : 22778303  / Mobil : 90 22 54 86


Kontaktinformasjon

Cecilie Flatnes, seniorinspektør, Region Midt, avdeling Sunnmøre. Tlf : 22778303  / Mobil : 90 22 54 86