Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Askøy kommune i Hordaland fylke

Publisert 26.06.2018     Sist endret 28.06.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 20776 Storoksen i Askøy kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Grunnlag for diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 25. juni 2018 om mistanke om ILA på Storoksen. Mistanken bygget på kliniske symptomer og positive analyseresultater (PCR) fra Patogen AS. Mattilsynet har 28. juni 2018 stadfestet diagnosen ILA basert på nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse - Storoksen

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristina Birkeland, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. Tlf: 22778545 / 97680081

Reidunn Agathe Medhus, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. Tlf: 22778363 / 48047409


Kontaktinformasjon

Kristina Birkeland, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. Tlf: 22778545 / 97680081

Reidunn Agathe Medhus, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. Tlf: 22778363 / 48047409