Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Fusa kommune i Hordaland

Publisert 11.06.2018     Sist endret 11.06.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13227 Altaneset i Fusa kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Bolaks AS. Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 4. juni 2018 om mistanke om ILA på sjølokaliteten 13227 Altaneset. Mistanken bygget på positive analyseresultater fra PatoGen AS. Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 11. juni på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting av fisk med sikte på tømming av lokaliteten er allerede påbegynt.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se under Fiskehelse på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch.

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å få en utstrekning på ca. 10–20 km fra lokalitet med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Reidunn Agathe Medhus, førsteinspektør, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, direktenummer: 22 77 83 63, mobil: 480 47 409

Silje Kristin Kaldestad, førsteinspektør, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, direktenummer: 22 77 92 85, mobil: 984 64 668


Kontaktinformasjon

Reidunn Agathe Medhus, førsteinspektør, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, direktenummer: 22 77 83 63, mobil: 480 47 409

Silje Kristin Kaldestad, førsteinspektør, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, direktenummer: 22 77 92 85, mobil: 984 64 668