Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke

Publisert 19.10.2018     Sist endret 19.10.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Reistad er et landbasert stamfiskanlegg for rognproduksjon. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 5. oktober 2018 om mistanke om ILA på Reistad. Grunnlaget for mistanken var påvisning av ILA-virus (HPR-deletert) ved hjelp av metoden RT-PCR. Mattilsynet har 18. oktober 2018 stadfestet diagnosen ILA basert på nye analyser fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert det mistenkte sykdomstilfellet på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Mattilsynet vil vurdere behovet for å opprette et kontrollområde rundt Reistad.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, Region Midt avd. Nordmøre og Romsdal Tlf: 22 77 83 26 / Mobil: 98 20 55 00


Kontaktinformasjon

Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, Region Midt avd. Nordmøre og Romsdal Tlf: 22 77 83 26 / Mobil: 98 20 55 00