Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Vestvågøy kommune


Publisert 13.03.2017 | Sist endret 13.03.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11198 - Geiterøya I, i Vestvågøy kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Isqueen AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdett i området må unngå spredning av sykdommen.

Den 10. mars stadfestet Mattilsynet diagnosen ILA på bakgrunn av kliniske symptomer og obduksjonsfunn på fisk ved Geiterøya I samt analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarensWatch Fiskehelse

Kontrollområde

Lokaliteten er underlagt forskrift om kontrollområde, ILA, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, lenke til området:

Et kontrollområde etableres for å forebygge, begrense og bekjempe ILA og består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone. Kontrollområdet medfører restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anleggene i havområdet. Nåværende kontrollområde består kun av en overvåkningssone. Grensene for kontrollområdet vil bli revidert som følge av påvisning av ILA ved Geiterøya I. Dette innebærer også opprettelse av en ny bekjempelsessone omkring lokaliteten.

Ingen betydning for folkehelsen

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Kontaktinformasjon

Terje Skomsvoll, avdelingsleder, avdeling Midtre-Hålogaland, tlf. 22 77 89 91

Fant du det du lette etter?