Påvist ILA i stamfiskanlegg i Rauma kommune i Møre og Romsdal

Publisert 18.12.2017     Sist endret 18.12.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Rauma stamfisk AS.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet om mistanke om ILA 1. desember. Mistanken bygger på påvisning av ILA-virus ved PCR-metodikk utført ved PatoGen. Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen på Reistad 15. desember på grunnlag av nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

Lokaliteten er båndlagt. Det er forbudt å ta fisk eller avlsprodukter inn eller ut fra lokaliteten uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse: Barentswatch - Reistad

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, Region Midt avd. Nordmøre og Romsdal. Tlf : 22 77 83 26  / Mobil : 98 20 55 00


Kontaktinformasjon

Inger Mette Hogstad, spesialinspektør, Region Midt avd. Nordmøre og Romsdal. Tlf : 22 77 83 26  / Mobil : 98 20 55 00