Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Aukra kommune i Møre og Romsdal

Publisert 02.05.2019     Sist endret 02.05.2019

Det er påvist  infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 12988 Aukrasanden i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Lokaliteten drives av MOWI Norway AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av  sykdom unngås.

Grunnlag for påvisning

MOWI varslet Mattilsynet om mistanke om ILA på Aukrasanden 15. april 2019. Grunnlaget for mistanken ved Aukrasanden er påvist virus ved PCR-analyser av rutineprøver fra laks i anlegget.

Nye verifiserende prøveuttak ble tatt 16. april. Prøvesvar viser det er påvist ILA i fisk i anlegget.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner.

Mattilsynet har varslet vedtak med pålegg om tømming av lokaliteten. Slakting av en merd starter umiddelbart.

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks.

Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Om kort tid starter arbeidet med å etablere et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner for blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger til antall lokaliteter i området, avstandsforhold, topografi og strømforhold etc. blir lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aud Skrudland, spesialinspektør, region Midt, tlf. 22777963 / 95784977


Kontaktinformasjon

Aud Skrudland, spesialinspektør, region Midt, tlf. 22777963 / 95784977