Mattilsynet opphever bekjempelsessonen for ILA i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Hordaland og Rogaland

Publisert 23.03.2018     Sist endret 23.03.2018

Mattilsynet har 23. mars 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 24937 Nebbo i Kvinnherad kommune og 25895 Flornes og 25896 Skorpo i Tysnes kommune

ILA ble i mai 2017 påvist på sjølokaliteten  Barentswatch - Nebbo i Kvinnherad kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av de to virksomhetene Fylkesnes Fisk AS og Lingalaks AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 14. mars 2018.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør region Sør og Vest, tlf.: 22 77 89 81 / 992 03 763


Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør region Sør og Vest, tlf.: 22 77 89 81 / 992 03 763