Kunngjøring

Endringer i PD-forskriften og transportforskriften for oppdrettsfisk

Publisert 01.07.2019     Sist endret 03.07.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i PD-forskriften og transportforskriften. Det blir enklere prøvetaking for PD, samtidig som det stilles noe strengere krav til transport av oppdrettsfisk, inkludert rensefisk.

Det kan noen dager før forskriftene er oppdatert på Lovdata, men du finner endringsforskriftene her:

De viktigste endringene

Ikke krav om testing av rensefisk
Det er ikke lenger krav om testing for PD før flytting av rensefisk, men det stilles strengere krav ved flytting og transport av rensefisk ut av PD-sonen.

Enklere krav om testing av settefisk
Tidligere måtte fisk fra alle settefiskanlegg med inntak sjøvann (også behandlet sjøvann) testes for PD før den ble flyttet og satt ut i andre anlegg. Nå må den testes for PD hvis den flyttes fra anlegg innenfor PD-sonen til anlegg utenfor PD-sonen. Det er ikke krav om testing hvis den flyttes til anlegg innenfor PD-sonen.

Enklere krav til testing av stamfisk
Den siste tiden før stryking av stamfisk kan det tas ut færre prøver dersom det er tatt prøver av stamfisk som har dødd. Det må heller ikke tas ekstra prøver av stamfisk som er utsortert og skal flyttes for stryking.

Enklere prøveuttak og innsendelse
Det skal bare tas prøver fra hjertet ved rutinemessig testing for PD, og flere prøver kan samles opp før de må sendes inn til laboratorium.

Det er krav om prøvetaking ved mistanke om PD, men fra færre fisk ved første prøveuttak. 

Strengere krav ved flytting og transport av rensefisk ut av PD-sonen
Det er ikke lov å flytte rensefisk fra anlegg med ubehandlet sjøvann innenfor PD-sonen til anlegg utenfor PD-sonen. Brønnbåttransport av rensefisk fra anlegg innenfor PD-sonen til anlegg utenfor sonen må enten gå med lukkede ventiler eller behandle transportvann som tas inn når den går innenfor PD-sonen.

Fra 1. januar 2021 gjelder krav om behandling av transportvann både innenfor og utenfor PD-sonen. Dette kravet ble fastsatt i 2017.

Strengere krav ved brønnbåttransport av fisk inn til PD-sonen – kippkjøring
Tidligere kunne brønnbåter gå fortløpende (uten karantenetid på 48 timer) frem og tilbake (kippkjøring) med slaktefisk fra anlegg utenfor PD-sonen til slakterier innenfor PD-sonen. Det kan de ikke lenger gjøre uten tillatelse fra Mattilsynet. Mattilsynet kan gi unntak fra kravet om karantenetid hvis smitterisikoen er lav.

Det er også strengere krav ved kippkjøring av settefisk fra anlegg utenfor PD-sonen til anlegg innenfor PD-sonen.

Prosessbåter må dokumentere vask og desinfeksjon

Transportforskriften gjelder ikke for prosessbåter som bare brukes til slakting og bløgging av oppdrettsfisk. De er derfor ikke berørt av de fastsatte endringene.

Prosessbåter er imidlertid omfattet av matloven, dyrevelferdsloven, slakteriforskiften og IK-akvakultur. Det innebærer at prosessbåtene må vaskes og desinfiseres mellom ulike oppdrag, og dette må dokumenteres. Dette inkluderer også risikoreduserende tiltak når de går fra PD-sonen til en av overvåkingssonene.
 

Se også regelverksprosessene:
Endring av PD-forskriften
Endring i krav til transport av fisk knyttet til PD

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf. 22 77 83 19


Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf. 22 77 83 19