Regelverksprosess

Forskrift som endrer forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Trøndelag og Nordland

Publisert 11.02.2019     Sist endret 19.02.2019

Kontrollområde for bekjempelse av PD i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner ble fastsatt 31. juli 2017 etter at det siden november/desember 2016 hadde vært påvist PD (SAV2) på fisk på flere lokaliteter og på fisk som var flyttet fra lokaliteter i området.

Den 15. desember 2017 ble området for PD-regulering utvidet ved at forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland erstattet forskriften fra 31. juli 2017. Utvidet forskrift kom i stand etter at det var påvist PD på lokalitet Kråkholmen i Flatanger kommune i Trøndelag. Forskriften inneholdt tre bekjempelsessoner.

Sone 1, Bekjempelsessone Risværgalten ble 20. april 2018 opphevet og innlemmet i overvåkingssonen.

Sone 2, Bekjempelsessone Øksningan og brakkleggingsområdet Flatanger nord i Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna ble opphevet og innlemmet i overvåkingssonen 12. juli 2018.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Det foreslås nå å oppheve Sone 3 i forskrift for pankreassykdom (PD) i Trøndelag og sørlige Nordland. I forskriftens § 2 om virkeområde oppheves Sone 3, Flatanger og Vikna. Bekjempelsessonen tas inn i overvåkingssonen.

Frist for innspill: utgangen av mandag 18. februar 2019.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få endret forskriften, slik at fisk skal kunne settes ut i tråd med driftsplaner og at restriksjoner for anlegg i bekjempelsessonen skal oppheves nå som alle lokalitetene i Sone 3 er tømt for fisk. Det er gjennomført vask og desinfeksjon av utstyr og installasjoner og det er gjennomført minimum én måneds samordnet brakklegging av alle lokaliteter, jf. søknad om forkortet brakklegging.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 18.02.2019
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Mattilsynet - Test IKT 18.02.2019
Privat innsender 18.02.2019
Privat innsender 15.02.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner i MT er Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55