Mattilsynet endrer kontrollområdeforskrift for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner

Publisert 27.09.2018     Sist endret 27.09.2018

Mattilsynet har 27. september 2018 ved endring av forskrift om bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, innført forbud mot å føre fisk fra akvakulturanlegg i overvåkningssonen ut av overvåkingssonen nordover, uten tillatelse fra Mattilsynet.

Mattilsynet har behov for å kunne risikovurdere transportene som går ut av overvåkingssonen i kontrollområdet og nordover, og pålegge tiltak der det er nødvendig.

Mangel på informasjon om planlagte transporter har vært problematisk av hensyn til risiko for spredning av smitte nordover fra kontrollområdet. Kontrollområdet ligger i overvåkingssonen i nasjonal PD-forskrift, der det skal hindres at PD etablerer seg. Det tiltaket som Mattilsynet nå innfører, er at oppdrettere må søke i forkant av transport som er planlagt å skulle gå ut av overvåkingssonen i kontrollområdet og nordover til overvåkingssonen i nasjonal PD-forskrift. Slik kan vi gjøre en vurdering av risiko for smittespredning knyttet til hver enkelt transport.

På denne måten mener vi at formålet i nasjonal PD-forskrift om å hindre at PD etablerer seg i overvåkingssonen ivaretas på en tilstrekkelig god og forsvarlig måte. Vi mener også at vi gjennom slike søknader og saksbehandling vil oppnå at transport ut av overvåkingssonen nordover, som medfører uakseptabel høy risiko for smitte forhindres, eller gjennomføres i tråd med pålagte tiltak.

Se Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Knut Rønningen , Hovedkontoret, Seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 91 87
Solveig Bjørnerud Khan, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 66.


Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Knut Rønningen , Hovedkontoret, Seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 91 87
Solveig Bjørnerud Khan, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 66.