Mulig flytting av oppdrettslaks for å redusere risiko for spredning av pankreassykdom (SAV 3)

Publisert 22.01.2019     Sist endret 22.01.2019

Laksesykdommen PD (pankreassjuke) forårsaket av virusvarianten SAV 3, er påvist på laks i to lokaliteter på Smøla i Møre og Romsdal. Et smitta anlegg er pålagt tømt for fisk, mens det andre skal tømmes for fisk innen utgangen av januar.

Virusvarianten er ellers ikke påvist nord for Hustadvika. Spredning av SAV 3 vil kunne ha store konsekvenser for fiskehelse og -velferd.

For å forebygge videre spredning av viruset i et oppdrettstett område, har oppdrettsnæringen tatt et felles initiativ til å flytte smitteutsatt fisk til Romsdal. Dette vil redusere spredningsrisiko nord for Hustadvika. Det arbeides med ytterligere tiltak for å redusere risiko for introduksjon av og spredning av PD SAV 3 i området.

Mattilsynet region Midt har vurdert søknad om flytting, og mener dette kan være en løsning som er forsvarlig med hensyn til fiskevelferd, fiskehelse og hensynet til å redusere tap som følge av sykdom. 

Fisk planlegges flyttet til etablerte lokaliteter som nylig er tømt for fisk. Alle lokaliteter i området som det flyttes fisk til vil brakklegges våren 2020.

Les mer om Pancreas disease (PD)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen, tlf.: 22 77 91 77/901 58 524


Kontaktinformasjon

Regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen, tlf.: 22 77 91 77/901 58 524